Windykacja długów

lupa

Kancelaria Adwokacka, na gruncie obowiązujących przepisów prawa cywilnego i administracyjnego, zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie zastępstwa prawnego przed organami egzekucyjnymi. Kancelaria pomoże przy odzyskaniu Państwa należności – świadczeń pieniężnych wynikających z wyroków, nakazów zapłaty lub rozstrzygnięć organów administracji publicznej.

W ramach postępowania egzekucyjnego Kancelaria sporządza pisma procesowe oraz środki zaskarżenia w szczególności tj.:

 • wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

celem przeprowadzenia:

 1. egzekucji z ruchomości
 2. egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 3. egzekucji z rachunków bankowych
 4. egzekucji z wierzytelności
 5. egzekucji z innych praw majątkowych
 • wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego
 • wniosek o wyjawienie majątku dłużnika
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
 • skarga na czynności komornika
 • powództwo przeciwegzekucyjne
 • zażalenie na postanowienie komornika
 • zażalenie na postanowienie innego organu egzekucyjnego
 • zażalenie na postanowienie sądu wydane w postępowaniu egzekucyjnym

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie sprawnej realizacji orzeczeń podlegających egzekucji z nieruchomości, w tym w szczególności odnoszących się do prawidłowego wykonania opisu i oszacowania, sprzedaży oraz eksmisji.