widokintro kancelarianapisintro adwokaturaznakintro
Prawo pracy pracyintro

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową obsługę pracowników i pracodawców potrzebujących pomocy prawnej z zakresu materialnego i procesowego prawa pracy.

Kancelaria oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego jako: pełnomocnik powoda, pełnomocnik pozwanego, pełnomocnik wnioskodawcy oraz pełnomocnik uczestnika postępowania.

W szczególnym zainteresowaniu Kancelarii pozostaje ochrona praw stron stosunku pracy oraz postępowania sądowego i polubownego z zakresu opisywanej dziedziny prawa w sprawach o:

● przestrzeganie praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców
● ustalenie istnienia stosunku pracy - gdy pracodawca zastępuje umowę o pracę umowami cywilnoprawnymi - zlecenia lub o dzieło
● nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
● nierówne traktowanie pracowników w zatrudnieniu
● zatrudnienie pracowników w formie telepracy
● mobbing
● przywrócenie do pracy
● odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę
● odpowiedzialność materialną pracowników i pracodawców
● ukaranie karą porządkową, odpowiedzialność porządkowa pracowników
● wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
● przestrzeganie czasu pracy
● potrącenia z wynagrodzenia ze stosunku pracy
● przestrzeganie wymiaru urlopu wypoczynkowego
● wypłatę zaległego wynagrodzenia za stosunku pracy
● wypłatę należnych odpraw, nagród i świadczeń dodatkowych
● wypłatę wynagrodzenia za zaległy urlop
● wypłatę wynagrodzenia i świadczeń w związku z urlopem macierzyńskim
● świadczenia dla osób niepełnosprawnych
● wypadek przy pracy
● zakaz konkurencji
● zwolnienia grupowe
● odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa pracy Kancelaria sporządzi opinie prawne oraz profesjonalne pisma i projekty, w szczególności tj.:

● wystąpienie w sprawie naruszenia praw i obowiązków pracowników i pracodawców
● projekt umowy o pracę (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony)
● projekt wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę
● projekt regulaminu pracy, regulamin pracy
● projekt regulaminu wynagrodzenia, regulamin wynagrodzenia
● umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
● pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
● odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania
● pozew o przywrócenie od pracy lub o odszkodowanie
● pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowanie w zaktrudnieniu
● pozew o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem
● projekt postanowienia o ukaranie karą porządkową, pismo w sprawie ukarania karą porządkową
● sprzeciw od ukarania karą porządkową
● pozew o uchylenie zastosowanej wobec pracownika kary porządkowej
● projekt świadectwa pracy, świadectwo pracy
● wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
● pozew przeciwko pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy
● wniosek o rozpoczęcie lub zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy
● wniosek dowodowy
● wniosek o przywrócenie terminu
● wniosek o zabezpieczenie

w tym środków zaskarżenia:

● odwołanie od rozstrzygnięć, decyzji i postanowień pracodawcy
● zażalenie na postanowienie i zarządzenie sądu
● apelacja
● sprzeciw od wyroku zaocznego
● skarga kasacyjna
● wniosek o wznowienie postępowania

Button1245

© 2012-2013. Kancelaria Adwokacka Dominika Pietrowska 05-827 Grodzisk Mazowiecki ul. Elizy Orzeszkowej 23. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celach pozyskiwania anonimowych informacji statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia końcowego. W każdej chwili w programie służącym do przeglądania stron internetowych możliwe jest dokonanie zmian ustawień dotyczących cookies.

Więcej informacji w polityka cookies.