widokintro kancelarianapisintro adwokaturaznakintro
Prawo gospodarcze gospodarczeintro

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych potrzebujących pomocy prawnej z zakresu materialnego i procesowego prawa gospodarczego.

Kancelaria oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego jako pełnomocnik powoda oraz pełnomocnik pozwanego.

W szczególnym zainteresowaniu Kancelarii pozostaje ochrona praw uczestników obrotu gospodarczego w sprawach o:

● zapłatę należnych świadczeń pieniężnych (sprawy gospodarcze)
● odszkodowanie
● bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
● zobowiązania wynikające z umów, w szczególności: umowa najmu, leasing, pożyczka, kredyt, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa komisu, umowa przewozu, umowa składu, umowa agencyjna, umowa zlecenia, spółka, przyrzeczenie publiczne
● zobowiązania wynikające ze stosunku spółki, w szczególności: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie spółką, stosunki wewnętrzne spółki, rozwiązanie i likwidacja spółki, podział zysku, uczestnictwo w stratach, wystąpienie wspólnika, uchylenie uchwały wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników
● rejestracja podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej i inne rejestry)
● uzyskanie zezwoleń, koncesji i licencji na prowadzenie działalności gospodarczej
● rozwiązanie i likwidacja przedsiębiorstw
● działanie na szkodę spółki
● odpowiedzialność członków zarządu (karna i cywilnoprawna)
● odpowiedzialność członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej (karna i cywilnoprawna)
● oznaczenia przedsiębiorcy, ochrona firmy
● łączenie, podział i przekształcanie spółek
● zabezpieczenie postępowania w sprawach gospodarczych
● depozyt sądowy
● egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
● prawa autorskie i prawa pokrewne

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego Kancelaria sporządzi opinie prawne, projekty umów oraz profesjonalne pisma procesowe, w szczególności tj.:

● pozew o zapłatę
● pozew o zasądzenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym
● pozew zbiorowy
● pismo przygotowawcze w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego
● bieżące pismo procesowe zawierające wnioski i stanowiska stron
● umowy gospodarcze w zakresie zobowiązań i stosunków cywilnoprawnych
● pisma, formularze, druki niezbędne do zarejestrowania podmiotów gospodarczych we właściwych rejestrach i ewidencjach
● umowy gotowe do przedłożenia w ramach procesu rejestracji, w szczególności: umowa spółki cywilnej, umowa spółki jawnej, umowa spółki partnerskiej
● projekty umów spółek: umowa spółki komandytowej, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa spółki akcyjnej
● odpowiedzi na pozwy i wnioski strony przeciwnej
● pozew o uchylenie uchwały wspólników lub akcjonariuszy
● pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy
● pozew o wyłączenie wspólnika
● zgłoszenie interwencji, przypozwanie
● wniosek o zabezpieczenie roszczeń gospodarczych

w tym środków zaskarżenia:

● zażalenie na postanowienie i zarządzenie sądu
● odwołanie od decyzji organów administracji publicznej
● apelacja, apelacja uproszczona w postępowaniu uproszczonym
● sprzeciw od wyroku zaocznego
● zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
● sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
● skarga kasacyjna
● skarga na orzeczenie referendarza sądowego
● wniosek o wznowienie postępowania
● skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

jak również, w ramach procedury międzynarodowego postępowania gospodarczego:

● wniosek o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych

Należy pamiętać, iż niektóre pisma procesowe dla swej skuteczności wymagają sporządzenia i podpisania przez profesjonalnego pełnomocnika.

Kancelaria zapewni Państwu profesjonalną reprezentację w sporach rozpoznawanych przez sąd polubowny (arbitrażowy), jak również przy negocjowaniu umów i stanowisk.

Na Państwa zlecenie Kancelaria podejmie się zbadania stanu prawnego spółek, przedsiębiorstw oraz innych składników majątków (np. nieruchomości) obecnych w obrocie gospodarczym - due diligence.

Button1245

© 2012-2013. Kancelaria Adwokacka Dominika Pietrowska 05-827 Grodzisk Mazowiecki ul. Elizy Orzeszkowej 23. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celach pozyskiwania anonimowych informacji statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia końcowego. W każdej chwili w programie służącym do przeglądania stron internetowych możliwe jest dokonanie zmian ustawień dotyczących cookies.

Więcej informacji w polityka cookies.