widokintro kancelarianapisintro adwokaturaznakintro
Prawo cywilne cywilneintro

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową obsługę osób potrzebujących pomocy prawnej z zakresu materialnego i procesowego prawa cywilnego.

Kancelaria oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego jako: pełnomocnik powoda, pełnomocnik pozwanego, pełnomocnik wnioskodawcy oraz pełnomocnik uczestnika postępowania.

W szczególnym zainteresowaniu Kancelarii pozostaje ochrona praw stron postępowania cywilnego w sprawach o:

● zapłatę należnych świadczeń pieniężnych
● odszkodowanie i zadośćuczynienie
● przeniesienie i wykonywanie prawa własności: umowy, zniesienie współwłasności, zarząd rzeczą wspólną, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu
● ochronę własności i ochronę posiadania (użytkowanie wieczyste): powództwo windykacyjne, powództwo negatoryjne, skarga paulińska, przepadek rzeczy
● zasiedzenie: stwierdzenie zasiedzenia
● ustanowienie, wykonywanie oraz ochronę ograniczonych praw rzeczowych: użytkowanie, służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu, zastaw, hipoteka, hipoteka przymusowa
● prawa osobowe: uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie  
● zobowiązania wynikające z umów: wady oświadczenia woli, sprzedaż, zlecenie, umowa o dzieło, dostawa, najem, dzierżawa, umowa o roboty budowlane, pożyczka, darowizna, odwołanie umowy darowizny, przewóz, renta, dożywocie itp.  
● bezpodstawne wzbogacenie
● czyny niedozwolone, w tym wynikające z przestępstwa
● spadki i dziedziczenie ustawowe oraz testamentowe: testament zwykły i szczególny, zapis i polecenie, zapis windykacyjny, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, zarząd spadku
● zabezpieczenie postępowania
● depozyt sądowy
● ustalenie treści księgi wieczystej
● egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
● prawa autorskie i prawa pokrewne
● ochronę konsumentów

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego Kancelaria sporządzi opinie prawne, projekty umów oraz profesjonalnych pism procesowych, w szczególności tj.:

● pozew o zapłatę, pozew o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa
● pozew o zasądzenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym
● pozew zbiorowy
● wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego
● odpowiedzi na pozwy i wnioski strony przeciwnej
● bieżące pismo procesowe zawierające wnioski i stanowiska stron
● pismo przygotowawcze w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego
● zgłoszenie interwencji
● wniosek o zabezpieczenie, postępowanie zabezpieczające
● wniosek dowodowy
● wniosek o przywrócenie terminu

w tym środków zaskarżenia:

● zażalenie na postanowienie i zarządzenie sądu
● apelacja, apelacja uproszczona w postępowaniu uproszczonym
● sprzeciw od wyroku zaocznego
● zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
● sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
● skarga kasacyjna
● skarga na orzeczenie referendarza sądowego
● wniosek o wznowienie postępowania
● skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

jak również, w ramach procedury międzynarodowego postępowania cywilnego:

● wniosek o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych.

Kancelaria zapewni Państwu profesjonalną reprezentację w sporach rozpoznawanych przez sąd polubowny (arbitrażowy), jak również przy negocjowaniu umów i stanowisk.

Należy pamiętać, iż niektóre pisma procesowe dla swej skuteczności wymagają sporządzenia i podpisania przez profesjonalnego pełnomocnika.

Button1245

© 2012-2013. Kancelaria Adwokacka Dominika Pietrowska 05-827 Grodzisk Mazowiecki ul. Elizy Orzeszkowej 23. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celach pozyskiwania anonimowych informacji statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia końcowego. W każdej chwili w programie służącym do przeglądania stron internetowych możliwe jest dokonanie zmian ustawień dotyczących cookies.

Więcej informacji w polityka cookies.