widokintro kancelarianapisintro adwokaturaznakintro
Prawo administracyjne administracyjneintro

Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową obsługę osób fizycznych oraz przedsiębiorców potrzebujących pomocy prawnej z zakresu materialnego i procesowego prawa administracyjnego.

Kancelaria oferuje profesjonalne zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny) jako: pełnomocnik strony, pełnomocnik uczestnika na prawach strony oraz pełnomocnik skarżącego.

W zainteresowaniu Kancelarii pozostaje ochrona praw stron i uczestników postępowań dotyczących spraw indywidualnych rozpoznawanych w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej.

Kancelaria sporządza pisma wszczynające postępowania lub mające wywrzeć skutek w sprawach będących już w toku oraz środki odwoławcze, w szczególności tj.:

● pismo zawierające stanowiska i wnioski strony postępowania administracyjnego
● wniosek dowodowy, wniosek o przeprowadzenie dowodu przez organ administracji publicznej
● wniosek o wyłączenie pracownika organu administracji publicznej
● wniosek o wyłączenie organu
● zażalenie na bezczynność organu administracji publicznej
● zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej
● wniosek o przywrócenie terminu
● wniosek o zawieszenie postępowania
● zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania
● odwołanie od decyzji administracyjnej
● zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania administracyjnego
● wniosek o wznowienie postępowania
● wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji
● wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
● skarga na działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej

jak również, w ramach procedury sądowo-administracyjnej:

● skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
● wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
● wniosek dowodowy, wniosek o przeprowadzenie dowodu przez sąd administracyjny (dowód z dokumentu)
● skarga na bezczynność
● skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania
● wniosek o przywrócenie terminu
● zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego
● wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
● wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym
● skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku lub postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego
● wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, prawo pomocy
● wniosek o wznowienie postępowania
● skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Należy pamiętać, iż zastępstwo procesowe oraz sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego wymaga aktywności profesjonalnego pełnomocnika lub osób enumeratywnie wymienionych w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Button1245

© 2012-2013. Kancelaria Adwokacka Dominika Pietrowska 05-827 Grodzisk Mazowiecki ul. Elizy Orzeszkowej 23. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celach pozyskiwania anonimowych informacji statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia końcowego. W każdej chwili w programie służącym do przeglądania stron internetowych możliwe jest dokonanie zmian ustawień dotyczących cookies.

Więcej informacji w polityka cookies.